Hvad kan du bruge en psykolog til ?

Måske har man helt konkrete problemer, såsom angst/fobi, depression, stress.

Måske befinder man sig i en svær livssituation, såsom skilsmisse, tab, eller jobmæssigt.

Måske mærker man en generel utilfredshed med livet, som man ikke rigtig ved, hvad handler om.

 

I de fleste tilfælde har man selv i længere tid selv eller med venners og families hjælp søgt at ændre sin situation.

Men venner og familie er ikke altid objektive, og måske er det heller ikke alt, du har lyst at dele med dine nærmeste.

Her kan psykologen - udover at bidrage med sin faglige viden om det konkrete problem, du står i,  hjælpe dig til at se dit problem ud fra nye vinkler, at sætte ord på, og dermed give dig nye redskaber til at håndtere det. 

 

Og som psykolog har jeg tavshedspligt, dvs. at intet af det, du fortæller kommer videre - ikke engang det, at du går til psykolog må jeg fortælle videre.