pas på dig selv

15-02-2021

 

Konflikt med en, du holder af ? Mangel på forståelse ? Savner I nærvær ?

Alt for ofte møder jeg mennesker i min praksis, som oplever konflikter med mennesker, de ellers holder af.                                                                                                                               

Som har svært ved at tilgive eller få tilgivelse. Som oplever relationen til en af deres nærmeste, fx. en kæreste, en veninde et familiemedlem som værende overfladisk - at de ikke forstår hinandens oplevelse af virkeligheden.

 

Min erfaring er, at de allerfleste konflikter og andre problemer / udfordringer mennesker imellem, skyldes fejlkommunikation - at man taler forbi hinanden.

At man måske har de samme intentioner og behov, men udtrykker dem på forskellige måder.

Eller at man kender for lidt til hinandens baggrund og derfor ikke forstår hinandens mindsets og handlemåder.

Det, der er helt indlysende for den ene, kan være helt uforståeligt for den anden - men måske er I i virkeligheden ikke så lang fra hinanden som I tror !

Her kan det være en god ide at søge hjælp hos en udenforstående til at afklare jeres indbyrdes kommunikation og dermed hjælpe jer til en gensidig dybere forståelse indbyrdes.

( Der er samtidig den sidegevinst, at ikke kun jeres indbyrdes relation bedres. Det giver også en generel større selvindsigt og styrker også kvaliteten af jeres øvrige relationer.) 

Jeg har derfor introduceret begrebet 2-personers terapi. 

Dette er for personer, der ønsker at forandre deres relation i en mere positiv retning - hvad enten det drejer sig om en egentlig konflikt, eller “bare” ønsker at forbedre den og komme hinanden nærmere.

 

06-02-2021

Jeg har spurgt mange, hvilke forestillinger, de har om, hvordan et forløb hos en psykolog foregår.

De fleste har den opfattelse, at det består i en række fysiske møder 2 til 4 gange om måneden.

Men - der er mange andre muligheder.

I min praksis tilbyder jeg også telefonsamtaler, onlinemøder og mailkorrespondance og - ikke mindst en kombination af det hele.

En model kan fx. bestå i tlf. samtaler af 30 minutters varighed, suppleret med diverse øvelser, jeg sender dig via mail, som du så selv kan arbejde med i din hverdag - helt i det tempo, der passer for dig.

Evt. også med nogle fysiske møder, hvis det bliver aktuelt undervejs. 

Og vi kan mødes til walk and talks i naturen.

Kontakt mig for en gratis og uforpligtende forsamtale - så kan vi finde frem til, hvilken løsning, der passer bedst til dit individuelle behov.

 

21-01-2021

                                        

Selvkritik ? Manglende tro på dig selv ? 7 trin til forandring !

Her giver jeg dig en metode til forvandling af dine tanker og dermed dine følelser/krop/adfærd.

 Vores tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd er nært forbundne - de påvirker alle hinanden indbyrdes.

Dette kaldes den kognitive diamant. Ved at arbejde med den kognitive diamant, kan du skabe forandring i forhold til uønsket adfærd og svære følelser, fx. angst og depression.

Du kan bruge følgende trin til at arbejde på at skabe den forandring, du ønsker:

 Trin 1:

Identificer den tanke, du vil ændre,  det kunne fx. være en forestilling om ikke at være god nok.

 Hvad siger du til dig selv i de situationer, hvor du har tankerne ?

I hvilke situationer opstår de ? Måske når du bliver afvist, måske når du tænker på dine drømme og fremtidsplaner ?

 Formuler dem så præcist som muligt og vær opmærksom på dem, når de dukker op.

Det kan fx. være:  “ Jeg ser ikke godt nok ud”, “Jeg er kedelig”, “ Jeg er ikke dygtig nok til….” osv.

Skriv dem ned og censurer dem ikke - noter dem, uanset hvor fjollede de måske er. Alene det at få dem på skrift er første trin til at slippe dem, fordi du allerede der skaber en distance til dem.

 Vurder den enkelte tanke på en skala fra 1-10. ( Hvis du tror rigtig meget på, at tanken er sand, giver du den 10 )

Trin 2:

Nu skal du beskrive de følelser, som tankerne giver dig. Måske gør tankerne dig ked af det, deprimeret eller angst ? 

Bemærk her, at følelserne altså ikke kommer ud af ingenting - og de er heller ikke et resultat af den situation, du er i eller lige har været i.

De er et resultat af de tanker, du har ! 

 Vurder ligesom før følelsen på 1-10 skalaen.

 Trin 3:

 Hvordan reagerer din krop på tankerne og følelserne ?

Sommerfugle i maven - kvalme - træthed - muskelspændinger - trang til gråd fx ? 

Trin 4:

 Hvordan påvirker alt dette din adfærd ?  Måske trøstespiser du, isolerer dig, sover dårligt, undgår bestemte situationer. 

Trin 5: 

 Nu har du igennem de forrige trin lært dig selv bedre at kende på det område, du ønsker at forandre. Du har set hvordan tankerne skaber de dårlige følelser og den uønskede adfærd.

Nu er du klar til at forandre tankerne ved at udfordre dem:

 Ex: “Jeg er ikke god nok”.

Hvad betyder det ikke at være god nok, er det fx. ikke at være dygtig nok ? 

Der er sikkert noget, jeg ikke er dygtig til, men kig tilbage og find exempler på noget, du helt sikkert er dygtig til.

Og måske er det ok, at der er noget, jeg ikke er dygtig til - måske kan jeg lære at blive det. Måske kan jeg kompensere for det, eller jeg kan uddelegere nogle opgaver,  jeg selv har svært ved , til andre ?

 

I dette eksempel er overbevisningen “ Jeg er ikke dygtig nok” nu ændret til  “ Jeg er dygtig til noget - og knap så dygtig til andre. Det er ok, for det behøver ikke være et problem”.

Trin 6: 

 Gennemgå nu trinene med den nye tanke.

Du vil sikkert opleve, at din score på trin 1 er steget. 

Du tror mere på den nye, alternative tanke, fordi den er mere realistisk. 

 

(Hvis du ikke scorer højt nok her - hvis du ikke helt tror på den alternative tanke, betyder det blot, at du har brug for at arbejde mere med den: Hvordan kan den for formuleres, så den bliver mere overbevisende for dig. )

 

Samtidig vil du opleve, at din score på trin 2 er faldet, dvs. du bliver fx. ikke ked af det i situationen og dine kropslige reaktioner vil derfor også have ændret sig i positiv retning. Dette vil også påvirke din adfærd, måske oplever du at slippe tidligere dårlige vaner.

Trin 7:

 Du har nu gjort den erfaring, at du ved at arbejde på at ændre en tanke /  overbevisning kan påvirke din følelser/krop/adfærd. 

Giv dig selv tid til lade den erfaring integrere sig i dig - du har selv langt større indflydelse på dine følelser/krop/adfærd end du måske har troet - det er ikke kun afhængigt af ydre faktorer.


“ Hvad enten du tror, du kan, eller du tror, du ikke kan, så har du helt sikkert ret  “. 

                                                                                                  -  Henry Ford

 

04-01-2021

 

3 trin til at slippe pleaserrollen : 

Føler du dig alt for tit trist, energiforladt og måske endda vred, uden at du helt ved hvorfor ? Er det alt for sjældent, du er rigtig glad ?

 Er du rigtig god til tage hensyn, god til at lytte til andre ? 

 Så lyder det som om, du er en pleaser !

Du er god til at gøre andre glade - til gengæld også god til at gøre dig selv ked af det, fordi du sidesætter dine egne behov og drømme.

 Og hvorfor gør du det ?

 Ofte hænger det sammen med et lavt selvværd.

 Følgende er en sætning, jeg ofte har hørt i min praksis: 

 “ Ja, jeg har det jo ikke så godt - det meste af tiden er jeg trist.  

Men det går jo alligevel meget godt, det hele. Jeg har et godt socialt netværk og kommer godt ud af det med andre mennesker.

Hvis jeg begynder i højere grad at vise den person, jeg er, risikerer jeg jo at miste mennesker , Jeg ved, hvad jeg har - men ikke, hvad jeg får.“

 Det er forståeligt, at du tænker sådan - men du betaler en høj pris for at være en pleaser.

Nemlig nedsat livsglæde, fordi du ikke giver plads til at udnytte dine potentialer og være den person, du er. 

 “ Jeg finder det vigtigt, at give plads til alle - at vi alle udfolder os og udtrykker selv og får tilgodeset vores ønsker, så længe det ikke går ud over andre mennesker.”.

 Dette er en fin leveregel - men når jeg i min praksis spørger, hvorfor denne regel ikke omfatter dem selv - er det for det meste første gang, personen overhovedet tænker den tanke ! 

 Har du lyst til at slippe tristheden, få mere energi og blive mere glad ? 

Få mulighed for at opleve den dejlige følelse det er at forfølge dine drømme - måske realisere dem ? Og være tro mod dig selv ? 

 Det kan du, hvis du beslutter dig for at opgive rollen som pleaser ! 


Her vil jeg give dig tre trin, der kan hjælpe dig på vej:

 Trin 1:

 Det første trin er forandring af dit mind-set - at turde tænke nye tanker !

 “ Ja ok, måske mister jeg relationer. Hvis jeg gør, er det relationer, der har været overfladiske.

Til gengæld vil jeg få dybere og mere autentiske relationer. Når jeg i højere grad viser mig selv og forfølger mine drømme, bliver jeg et gladere og mere inspirerende mennesker.

Det er ikke kun til glæde for mig selv, men også for andre.

I virkeligheden giver jeg mere til andre, når jeg beslutter at give plads til mig selv.“

 Trin 2:

Træn din opmærksomhed !

Fordi du så længe har været vant til at fokusere på andres behov, har du vænnet dig til at negligere dine egne.

Du har ganske enkelt brug for igen at lære at mærke dine egne behov og ønsker.’

Øv dig i hele tiden at mærke, hvad du har lyst til eller brug for lige nu - og vær opmærksom på, hvornår det evt. konflikter med andres.

Det er blot en øvelse i at mærke dig selv - du behøver ikke nødvendigvis at handle på det. 

 “ Jeg er ikke egoistisk fordi jeg mærker mine egne behov, for jeg behøver ikke altid at få dem opfyldt - det vælger jeg selv.

Det er helt ufarligt for mit forhold til venner, familie, bekendte, kolleger  - for jeg bestemmer selv, om jeg vil udtrykke det. “


Trin 3:

 Handling !

 Når du har vænnet dig til at være mere opmærksom på egne ønsker og behov - ja så er det tid til at øve dig i at handle på dem.

Det kan være ganske små hverdagsting. Ting, du tænker ikke er særlig vigtige - gør det alligevel for øvelsens skyld.

 “ Jeg ved godt, det er lidt besværligt, når alle I andre gerne vil have kaffe, men om aftenen drikker jeg altså kun te. “


Måske kan du ligefrem forberede dele af dine omgivelser på dit nye jeg:

 “ Jeg er træt at være ked af det, fordi jeg alt for ofte glemmer mig selv.

Måske oplever I, at jeg i den kommende tid er lidt anderledes i den kommende tid. Jeg øver mig i at være et lidt mere ærligt og autentisk menneske. 


J
eg lover dig:  Der er altid en risiko ved at gøre noget nyt og turde forandre sig.

Men gevinsten er langt langt større - både for dig selv og dine omgivelser.

Hvis du har brug for sparring og hjælp til din forandring, er du velkommen  til at kontakte mig.
24-12-2020