15-02-2021

Terapi for to

 

Konflikt med en, du holder af ? Mangel på forståelse ? Savner I nærvær ?

Alt for ofte møder jeg mennesker i min praksis, som oplever konflikter med mennesker, de ellers holder af.                                                                                                                               

Som har svært ved at tilgive eller få tilgivelse. Som oplever relationen til en af deres nærmeste, fx. en kæreste, en veninde et familiemedlem som værende overfladisk - at de ikke forstår hinandens oplevelse af virkeligheden.

 

Min erfaring er, at de allerfleste konflikter og andre problemer / udfordringer mennesker imellem, skyldes fejlkommunikation - at man taler forbi hinanden.

At man måske har de samme intentioner og behov, men udtrykker dem på forskellige måder.

Eller at man kender for lidt til hinandens baggrund og derfor ikke forstår hinandens mindsets og handlemåder.

Det, der er helt indlysende for den ene, kan være helt uforståeligt for den anden - men måske er I i virkeligheden ikke så lang fra hinanden som I tror !

Her kan det være en god ide at søge hjælp hos en udenforstående til at afklare jeres indbyrdes kommunikation og dermed hjælpe jer til en gensidig dybere forståelse indbyrdes.

( Der er samtidig den sidegevinst, at ikke kun jeres indbyrdes relation bedres. Det giver også en generel større selvindsigt og styrker også kvaliteten af jeres øvrige relationer.) 

Jeg har derfor introduceret begrebet 2-personers terapi. 

Dette er for personer, der ønsker at forandre deres relation i en mere positiv retning - hvad enten det drejer sig om en egentlig konflikt, eller “bare” ønsker at forbedre den og komme hinanden nærmere.